top of page
 
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä henkilötietoja Autosein Oy kerää asiakkaistaan sekä verkkosivustonsa käyttäjistä, ja miten näitä tietoja käsitellään. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja toimintamme asiakkuuksien hoitamisen, järjestämisen, sopimussuhteiden täyttämisen, verkkosivuillamme käytettävien evästeiden ja markkinoinnin yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään tämän Tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 

Mitä tietoja keräämme ja mistä?

 

Keräämme henkilötietoja suoraan henkilöltä itseltään, muuta saamme tietoja myös asiakkuuden ja muun yhteyden perusteella eri kanaviemme käytön välityksellä, esimerkiksi:

 • Maahantuojat ja valmistajat: Voimme saada asiakkuuteen liittyviä tietoja autojen maahantuojilta sekä valmistajilta. Näitä tietoja kerätään maahatuojien ja valmistajien eri palveluissa ja kanavissa.

 • Ulkopuoliset palveluntarjoajat: Voimme kerätä, tallentaa ja päivittää henkilötietojasi julkisista tietolähteistä sekä muiden mahdollisten yhteistyökumppaneiden kautta (esim. osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä).

 • Verkkosivut: Keräämme tietoa tilausten, huoltopyyntöjen ja muiden yhteydenottojen kautta.

 • Evästeet: Voimme saada tietoa verkkosivujemme käytöstä evästeiden avulla. Evästeiden käytön tarkoituksena on helpottaa verkkosivujemme käyttöä. Kun vierailet verkkosivuillamme, saatamme kerätä tietokoneeseesi, IP-osoitteeseesi, käyttöjärjestelmääsi ja selaintyyppiisi liittyvää tietoa, esimerkiksi tilastollisia tarkoituksia tai verkkosivujemme hallinnointia varten. Keräämämme tieto koostuu pääasiassa sellaisesta tiedosta, joka ei mahdollista yksittäisen tiedon yhdistämistä mihinkään tiettyyn käyttäjään.

 

Keräämme ja käsittelemme muun muassa seuraavia tietoja:

 • Henkilöön liittyvät tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

 • Ajoneuvoon liittyvät tiedot: auton merkki, malli, rekisterinumero, valmistenumero ja muut tarvittavat ajoneuvon tunnistetiedot, ajetut kilometrit ja muut tarvittavat käyttötiedot, ajoneuvon ostotapahtumat, huolto- ja muut toimenpiteet, auton vaihtosuunnitelma

 • Asiakkuuteen tai muuhun sopimussuhteeseen perustuvat tiedot: asiointitiedot, tilaustiedot ja palvelutiedot, asiakaspalautteeseen liittyvät tiedot, viestinnän käyttö- ja asiointitiedot, sisältökäytön asiointitiedot, koeajotiedot, puhelutaltiot, laskutustiedot

   

Siirretäänkö henkilötietojasi kolmansille osapuolille?

Henkilötietojasi voidaan siirtää sellaisille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja Autosein Oy:lle toimitettavien palveluiden toteuttamiseksi. Kolmansille osapuolille siirretään ainoastaan sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen Autosein Oy:lle suoritettavien palveluiden toteuttamiseksi. Kolmansilta osapuolilta Autosein Oy edellyttää tietosuojalainsäädännön noudattamista, ja että he käyttävät asianmukaisia teknisiä ja muita tarvittavia turvatoimia henkilötietojesi suojaamiseksi.

 

Voimme tarvittaessa luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja kun lainsäädäntö siihen velvoittaa. Tietoja asiakkaista voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille heidän pyynnöstään, viranomaisen yleisen edun nimissä suorittamien tehtävien vuoksi. Voimme lisäksi luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi Tietosuojalainsäädännön asettamissa rajoissa suojataksemme oikeutettuja intressejämme.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Meillä on lakisääteinen velvoite toteuttaa alla mainitut oikeutesi ja valinnanmahdollisuutesi:

 • Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen oikaisemiseen: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, että sinua koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy kaikkiin henkilötietoihisi. Lisäksi sinulla on oikeus saada tieto mm. käsittelyn tarkoituksesta, henkilötietoryhmistä ja henkilötietojen suunnitellusta säilytysajasta. Sinulla on oikeus vaatia, että Autosein Oy oikaisee sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

 • Oikeus vastustaa käsittelyä: Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun edut, tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

 • Oikeus tietojen poistamiseen: Sinulla on myös oikeus pyytää Autosein Oy poistamaan sinua koskevat henkilötiedot, jos kyseisiä henkilötietoja ei esimerkiksi enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai joita varten niitä on muutoin käsitelty, henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti, tai henkilötiedot on poistettava (rekisterinpitäjään sovellettavan) lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus siirtää sinun Autosein Oy:lle toimittamat henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee automaattisesti käsiteltyjä henkilötietoja, joiden käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimukseen, jossa olet osallisena.

 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Tilanteissa, joissa henkilötietojasi käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseiseen käsittelyyn antamasi suostumus.

 • Oikeus markkinoinnin lopettamiseen: Sinulla on mahdollisuus pyytää markkinoinnin lopettamista milloin tahansa markkinointimateriaalimme vastaanottamisen yhteydessä.

 

Voit toteuttaa oikeutesi ottamalla yhteyttä host@autosein.com. Jos sinulla on jotain huomautettavaa henkilötietojesi käsittelystä tai haluaisit siitä muita lisätietoja, pyydämme olemaa yhteydessä meihin.

 

 

Valitus valvontaviranomaiselle
 

Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Autosein Oy ei ole mielestäsi käsitellyt henkilötietoja Tietosuojalainsääntelyn mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800
00521 HELSINKI

Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700
www.tietosuoja.fi

Yhteydenotot
Autosein Oy toimii rekisterinpitäjänä henkilötietojen edellä mainittuja käsittelytarkoituksia varten.
Autosein Oy
Rajatie 41, 60510 Hyllykallio
Sähköposti: host@autosein.com
Puh: 06 – 414 0905

bottom of page